081-882-2028 LineID: @topvan

ตารางรถตู้รับส่งตามจุดสำคัญต่างๆ

ราคารถตู้เหมาส่งตามจุดต่างๆ (แบบ Taxi) เป็นจุดที่รถตู้เชียงใหม่ไปส่งลูกค้าบ่อยๆ

รถตู้เหมาส่งจุดสำคัญต่างๆ ในเชียงใหม่และต่างจังหวัด

รายการไปส่งเฉยๆ ไม่แวะเที่ยวยอดฮิต
Commuter
New Commuter
Hyundai-H1
ที่พักในหมู่บ้านแม่กำปอง 1,000    
ที่พักบนโซนม่อนแจ่ม 1,000    
ที่พักในหมู่บ้านแม่กลางหลวง (ดอยอินทนนท์) 1,800    
โรงแรมปานวิมาน 1,000    
โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท 700    
โรงแรมฟลอร่า คีก (กฤษดาดอย) 800    
โรงแรมโฟร์ ซีซั่น 700    
ที่พักในอำเภอเชียงดาว (ไม่ขึ้นดอยหลวง) 1,500    
ที่พักในอำเภอเชียงดาว (บนดอยหลวง) 1,900    
ส่งอำเภอปาย 2,600    
ส่งตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 4,500    
ส่งอำเภอแม่สะเรียง 3,300    
ส่งเมืองเชียงราย 3,000    
ส่งกรุงเทพมหานคร 8,500